Om Gården

Grunnmuren kan stamme fra Håkon Håkonsons tid.

Hovedgården har gått gjennom de faser som har vært så typisk for mange av våre storgårder: I middelalderen klostergods, etter reformasjonen krongods og først de siste 3-400 år har gården vært i privat eie. Arkeologene har fastslått at de aller eldste delene av grunnmuren kan stamme fra Håkon Håkonsons tid, dvs ca 1250.

Lokalene

Velg et rom som passer deg og dine behov best.
Vis alle rom